ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Tauragės socialinių paslaugų centre (toliau – Centras) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės  į Įstaigą teikiant prašymą:

Tauragės socialinių paslaugų centro darbuotojų saugojimo politoka ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

PRAŠYMAS