DARBUOTOJŲ FUNKCIJOS

Administracija

 • Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams
 • Vyriausias buhalteris
 • Buhalteris
 • Sekretorius
 • Psichologas
 • Kompiuterininkas

Pagalbos į namus tarnyba

 • Socialinės pagalbos tarnybos vadovas
 • Socialinio darbuotojo padėjėjas darbui su regos negalią turinčiais asmenimis
 • Lankomosios priežiūros darbuotojas

Socialinio darbo padalinys

 • Vyr. socialinis darbuotojas
 • Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimoms
 • Socialinis darbuotojas, dirbantis su socialinę riziką patiriančiais suaugusiais asmenimis
 • Socialinis darbuotojas- kompenscinės technikos specialistas
 • Atvejo vadybininkas
 • Kompiuterininkas

Nakvynės namų padalinys

 • Nakvynės namų vadovas
 • Socialinio darbuotojo padėjėjas
 • Kūrikas

Bendrųjų reikalų padalinys

 • Darbininkas
 • Vairuotojas
 • Valytojas