INFORMACIJA ASMENIMS, NORINTIEMS GAUTI ASMENS HIGIENOS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

Asmens higienos ir priežiūros paslaugos:

 • dušo talonų išdavimas;
 • skalbimo paslaugos teikimas pagalbos į namus paslaugų gavėjams.

Asmens higienos ir priežiūros paslaugos gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • socialinės rizikos šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos ( laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • Prašymas (forma SP-8);
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • neįgaliojo, bedarbio pažymėjimas;
 • Darbingų šeimos narių pažymos apie pajamas;
 • Gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma (jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre);.

Asmens higienos ir priežiūros paslaugos teikimo sąlygos:

 • Asmeniui (šeimai) teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba jeigu pajamos yra mažesnės už 2 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžius, teikiama nemokamai. Visi kiti klientai už paslaugas moka pagal patvirtintą dušo paslaugos 1 val. kainą - 4,40 Eur, o skalbimo paslaugos 1 kg. sausų skalbinių kaina- 0,62 Eur.;
 • Jeigu pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už 2 VRP dydžius, tai už teikiamas paslaugs reikia mokėti:
  - jei pajamos nuo 2 iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio - 20 procentų paslaugos kainos;
  - jei pajamos nuo 3 iki 4 valstybės remiamų pajamų dydžio - 40 procentų paslaugos kainos;
  - jei pajamos nuo 4 iki 5 valstybės remiamų pajamų dydžio - 60 procentų paslaugos kainos;
  - jei pajamos nuo 4 iki 5 valstybės remiamų pajamų dydžio - 80 procentų paslaugos kainos;
  - jei pajamos virš 6 valstybės remiamų pajamų dydžio - 100 procentų paslaugos kainos.

Dėl bendrųjų socialinių paslaugų reikia kreiptis:

 • Į Socialinių paslaugų centro socialinę darbuotoją Rimą Gečienę, K. Donelaičio g.21, Tauragėje, tel. 52 123;
 • Klientai priimami I-IV nuo 8 iki 12 val. ir nuo 12,45 iki 17 val., V – nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 12,45 val iki 15,45 val.