INFORMACIJA ASMENIMS, NORINTIEMS GAUTI TRANSPORTO PASLAUGAS

Specialaus transporto paslaugos gavėjai:

 • vaikai, turintys vidutinį ar sunkų neįgalumo lygį dėl judėjimo funkcijos sutrikimų ar kompleksinių sutrikimų;
 • judėjimo funkcijų sutrikimų turintys asmenys, kurie yra pripažinti nedarbingais (nustatytas 0 – 25 proc. darbingumo lygis);
 • judėjimo funkcijų sutrikimų turintys asmenys, kurie yra pripažinti iš dalies darbingais (nustatytas 30-55 proc. darbingumo lygis);
 • judėjimo funkcijų sutrikimų turintys asmenys, kuriems nustatyti dideli specialieji poreikiai;
 • judėjimo funkcijų sutrikimų turintys asmenys, kuriems nustatyti vidutiniai specialieji poreikiai;
 • senyvo amžiaus asmenys, turintys judėjimo funkcijų sutrikimų;
 • pagalbos į namus paslaugų gavėjai;
 • socialinės rizikos šeimos;
 • socialinės rizikos asmenys.

Transporto paslaugos teikimo paskirtis:

 • vykti į respublikines gydymo ir reabilitacijos įstaigas;
 • vykti sanatoriniam – kurortiniam gydymyui;
 • vykti į medicininę- socialinės ekspertizės komisiją dėl pirminio bei pakartotinio neįgalumo nustatymo;
 • išvykoms į renginius;
 • vykti į hemodializės kabinetą;
 • žmonėms su negalia ir jiems prilygintiems asmenims aprūpinti kompensacine technika

Dokumentai , kuriuos reikia pateikti:

 • prašymas socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro)
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pažymas apie šeimos narių gaunamas pajamas( išskyrus pajamas, gaunamas per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Tauragės skyrių ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių);
 • pensininko,neįgaliojo pažymėjimą;
 • pažymą – formą Nr.027/a iš sveikatos priežiūros įstaigos (asmenims vykstantiems į hemodializės kabinetą).

Transporto paslaugos teikimo sąlygos:

 • Transporto paslaugos 1 kilometro kaina - 0,37 Eur.
 • Už transporto paslaugas,asmuo (šeima),kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos,
  tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį,
  moka:
 • - jei pajamos nuo 2 iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio - 20 procentų paslaugos kainos;
 • - jei pajamos nuo 3 iki 4 valstybės remiamų pajamų dydžio - 40 procentų paslaugos kainos;
 • - jei pajamos nuo 4 iki 5 valstybės remiamų pajamų dydžio - 60 procentų paslaugos kainos;
 • - jei pajamos nuo 4 iki 5 valstybės remiamų pajamų dydžio - 80 procentų paslaugos kainos;
 • - jei pajamos virš 6 valstybės remiamų pajamų dydžio - 100 procentų paslaugos kainos.

Dėl transporto paslaugos teikimo reikia kreiptis:

 • Socialinių paslaugų centro sekretorę Ingą Petkienę, K. Donelaičio g.21, Tauragėje, tel. 72 280;

Klientai priimami  I-IV nuo 8 iki 12 val. ir nuo 12.45 iki 17 val., V – nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 12.45 val iki 15.45 val.