BENDROSIOS NUOSTATOS   Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ ir Tauragės socialinių paslaugų centro reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato biudžetinės įstaigos Tauragės socialinių paslaugų centro reorganizavimą prijungimo prie biudžetinės įstaigos Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ būdu. Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1…

Read More

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo – Šeimos gerovės centras „Šaltinėlis“: buveinės adresas: D. Poškos g. 26, 72298 Tauragė, Tauragės rajono savivaldybė. juridinio asmens kodas 190457163; teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga; registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Tauragės socialinių paslaugų centras: buveinės adresas: K. Donelaičio g. 21, 72263 Tauragė, Tauragės rajono savivaldybė;…

Read More