PAGALBA KARANTINO LAIKOTARPIU TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZACIJA TEIKIAMA   PAGALBA   TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS Ligita Rimkuvienė 8 650 68 506 Reikalingos socialinės pagalbos  Tauragės rajono savivaldybės gyventojams organizavimas ir  koordinavimas. Kreiptis tel. 8 640 54 474; 8 640 54 475;     TAURAGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS Lina Baziliauskienė 8 610 13 410 Socialinė, psichologinė pagalba Vienišų,…

Read More

2020 03 16 Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-351 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms pavesta maksimaliai teikti gyventojams aptarnavimo paslaugas nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto. Tauragės socialinių paslaugų centras, vadovaujantis šiuo sprendimu…

Read More

BENDROSIOS NUOSTATOS   Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ ir Tauragės socialinių paslaugų centro reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato biudžetinės įstaigos Tauragės socialinių paslaugų centro reorganizavimą prijungimo prie biudžetinės įstaigos Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ būdu. Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1…

Read More

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo – Šeimos gerovės centras „Šaltinėlis“: buveinės adresas: D. Poškos g. 26, 72298 Tauragė, Tauragės rajono savivaldybė. juridinio asmens kodas 190457163; teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga; registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Tauragės socialinių paslaugų centras: buveinės adresas: K. Donelaičio g. 21, 72263 Tauragė, Tauragės rajono savivaldybė;…

Read More