K. Donelaičio g. 21,72263, Tauragė

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS